• Demo Image

   

   

 • Demo Image

   

   

 • Demo Image

   

   

 • سایت ستاد رویت هلال ماه استان اردبیل افتتاح شد.
 • دبیرخانه و دفتر ستاد استهلال اردبیل در خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد.
 • پایگاه اطلاع رسانی ستاد استهلال اردبیل به آردس: www.Ardcs.ir
 • رویت هلال ماه ربیع الثانی 1436 هـ.ق - 1 بهمن ماه 1393 اردبیل
CURRENT MOON

لینک های مرتبط

 

 Ameli

ostandari

uma 

پل های ارتباطی:

 

وبسایت: www.ardcs.ir

آدرس دبیرخانه:

اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - خانه فرهنگ دفتر ستاد استهلال اردبیل